Història

Foto clase balenes

 

L’Escola Bressol és una Cooperativa, formada per pedagogues i mestres, que va obrir les portes fa més de 30 anys.

Al llarg del temps, ha anat seguint la següent evolució social i legislativa:

  • Va pertànyer al Patronat d’Escoles Infantils de l’Ajuntament de  València.
  • Va participar en el Pla Experimental per a la Reforma Educativa de la Conselleria d’Educació.
  • Està autoritzada com a Centre Educatiu, adequat a la Llei Orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’Educació i al Decret 37/2008 de 28 de març, sobre els continguts educatius del primer cicle de l’Educació Infantil.
  • Actualment l’escola està subvencionada parcialment per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana. La subvenció sols cobreix els dies inclosos al calendari escolar per al curs acadèmic 2013-2014 fixat per la Direcció General d’Ensenyament i publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Si voleu saber un poc més de la història de l’escoleta, podeu veure el documental que van fer uns estudiants d’audiovisuals de la Universitat de València a l’any 1997.

Documental Esola Bressol