Presentació

logo bressolL’Escola Bressol és una Cooperativa, formada per pedagogues i mestres, amb més de 30 anys d’experiència dintre del món de l’educació infantil. Està autoritzat per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

En Bressol es plantegen l’ensenyament com un procés en què els primers anys d’escolarització resulten bàsics per al desenvolupament ple dels xiquets en un ambient lliure, respectuós i optimista, donant especial importància a l’experimentació, la interrelació, la col·laboració i la solidaritat.

Es una escola laica, que propicia l’educació en valors i tolerància.  No sexista, a on eduquen per a la igualtat, perquè els xiquets i les xiquetes pugen compartir el món.
Respectuosa amb les diferents llengües, afavorint el coneixement i l’estima per la nostra llengua.
Integradora dels xiquets diferents.
Ecologista, preocupada per la sort del medi ambient.
Activa i participativa en les relacions que s’estableixen dins de la comunitat escolar.
Afavoridora del desenvolupament social dels xiquets, dintre d’actituds democràtiques, pacifistes i solidaries.

Està oberta  per a xiquets/etes de 1 a 3 anys.

Segueix un projecte edicatiu propi, d’acord als principis psicopedagògics proposats per la L.O.E.

Les característiques diferenciadores de l’Escola Bressol són:

  • Les visites i eixides culturals formen part del Projecte Educatiu.
  • Els materials de treball són elaborats pel mateix centre.
  • Està oberta a la participació dels pares i de les mares que col·laboren en tot el procés d’aprenentatge dels seus fills mitjançan l’AMPA i els tallers.

HORARI

L’horari és de 9:00 a 12:00 h. i DE 15:00 a 17:00 h.  (Pel matí l’entrada es fins a les 10 h.)
L’horari de menjador i mijdiada es de 12:00 a 15:00 h.

Amés hi ha un horari d’ampliació pel matí de 8:00 a 9:00 h. i de 17:15 a 18:00 h. per la vesprada, per a qui ho puga necessitar.
En juny i setembre, l’horari d’ampliació és de 15.00 a 17.00 h.

També conta amb l’Escola d’Estiu, que començarà quan acabe el curs acadèmic i està oberta a antics alunmes.

 

visita virtual bressol

 

Visita virtual a l’escola